วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านจมื่น จำนวนนักเรียน 35 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 4,620 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวนนักเรียน 245 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 32,340 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม UHT รสจืด ขนาด 200 CC โรงเรียนบึงมะนาววิทยา จำนวนนักเรียน 115 คน ระยะเวลา 132 วัน จำนวน 15,180 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างนำรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 480 ชย เข้าตรวจเช็ตระยะ และบำรุงซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 16-005 สายปากทางเข้าหมู่บ้านหลักแดน -บ้านห้วยโป่ง (ช่วงที่ 3) บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 7 บ้านนาสีดา หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 และบ้านนาทุ่งสีดา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง