วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านจมื่น หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสมบัติ หาเมืองกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 ม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (0.00-0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างพิมพ์เอกสารแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งของ ทต.บ้านเดื่อ เอกสารสี ขนาด A3 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างพิมพ์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ห้ามทิ้งขยะ 2 ข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีน สุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์การทำหมันสุนัข,แมว ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัำทำหมันสุนัข และ แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเบรครถบรรถทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3987 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมช่วงรถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน นข 2237 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน นข 2237 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง