วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ( EMS ) หมายเลขทะเบียน นข 2237 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องบันทุกเสียงดิจิตอล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อตาข่ายไนล่อน ขนาด 8 x 8 หลา จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง