เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 -สำนักปลัด- แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) [ 14 ม.ค. 2564 ]9
322 -สำนักปลัด- รายงานลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(tambon smart team) [ 14 ม.ค. 2564 ]12
323 0130 ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสาระสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ [ 14 ม.ค. 2564 ]10
324 0175 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน [ 14 ม.ค. 2564 ]13
325 0176 ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ [ 14 ม.ค. 2564 ]14
326 การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]10
327 เชิญประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 11 ม.ค. 2564 ]9
328 แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม [ 11 ม.ค. 2564 ]14
329 แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]14
330 ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]14
331 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) [ 11 ม.ค. 2564 ]9
332 ข้อมูลการจ้างานภาครัฐ [ 11 ม.ค. 2564 ]13
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17