เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด


แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ