เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2566 ]7
2 การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (มหาอิฐคัพ 2566) [ 14 มิ.ย. 2566 ]19
3 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]27
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ราคาประเมินที่ดินและสิ่งก่อส้ราง ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]25
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]23
6 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.พ. 2566 ]23
7 แบบบัญชีที่ดินแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3)และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 31 ม.ค. 2566 ]27
8 มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ 2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]10
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา และประกาศเรียกประชุมสภา2564 [ 23 ส.ค. 2565 ]2
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร์ [ 11 พ.ค. 2565 ]94
11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]6
12 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2564 ]2
13 ประกาศหลักเกณฑ์การติดตั้งป้าย [ 1 ธ.ค. 2564 ]4
14 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2564 ]83
15 ประกาศผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 15 ก.ย. 2564 ]81
16 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 21 ก.ค. 2564 ]76
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2564 ]60
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]62
19 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 ก.พ. 2564 ]65
20 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]70
 
หน้า 1|2|3