เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขายแบบการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 3 ก.ย. 2561 ]
2 ประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการสร้างฌาปนสถาน วัดมุจรินทร์ บ้านหนองแต้ [ 25 มิ.ย. 2561 ]
3 การลงทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]
4 การลงทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 2560 เพิ่มเติมครับ [ 22 ธ.ค. 2560 ]
5 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 17 พ.ย. 2560 ]
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทย [ 19 ต.ค. 2560 ]
7 แผนพัฒนา 4 ปี [ 9 ต.ค. 2560 ]
8 การจดทะเบียน [ 9 ต.ค. 2560 ]
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ออนไลน์ ประจำปี 2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 19 พ.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3