เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 เปลี่ยนแปลงวันและเวลา การดำเนินโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ [ 30 มี.ค. 2564 ]9
202 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี [ 30 มี.ค. 2564 ]8
203 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]7
204 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 [ 26 มี.ค. 2564 ]6
205 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]11
206 แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]8
207 ขอให้ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสือรับรองและรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 มี.ค. 2564 ]7
208 การจัดงานรำถวายเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]8
209 การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]7
210 การรักสาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 19 มี.ค. 2564 ]7
211 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2564 ]8
212 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 19 มี.ค. 2564 ]7
213 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 [ 19 มี.ค. 2564 ]7
214 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร [ 19 มี.ค. 2564 ]8
215 การดำเนินโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 8 [ 16 มี.ค. 2564 ]8
216 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]6
217 ประชาสัมพันธ์เพื่อดาวน์โหลดและสมัครเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น dopa help [ 12 มี.ค. 2564 ]11
218 การใช้ไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]7
219 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 10 มี.ค. 2564 ]8
220 ขอขอบคุณ [ 9 มี.ค. 2564 ]8
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17