เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
  งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก​ [วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 146]
 
  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน แนะนำ มอบนโยบาย ตามแผนการต...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 169]
 
  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน แนะนำ มอบนโยบาย ตามแผนการต...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 172]
 
  แสดง”มุทิตาจิต” ผู้เกษียณ[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 165]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 172]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัง...[วันที่ 2021-06-04][ผู้อ่าน 194]
 
  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวั...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 193]
 
  รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบล...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 334]
 
  #ประมวลภาพการรับสมัครเลือกตั้ง(วันแรก)[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 279]
 
  ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 213]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้ 3 จุด[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 228]
 
  ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ตรวจ คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรั...[วันที่ 2021-01-28][ผู้อ่าน 319]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16