เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]6
2 โครงการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-REY [ 6 ก.พ. 2567 ]8
3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัน ( No Girt Policy ) [ 2 ม.ค. 2567 ]4
4 แบบสำรวจความคิดเห็นในการเปิดให้บริการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 27 ธ.ค. 2566 ]15
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
6 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2566 ]3
7 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2566 ]2
8 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2566 ]99
9 การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (มหาอิฐคัพ 2566) [ 14 มิ.ย. 2566 ]49
10 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]123
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ราคาประเมินที่ดินและสิ่งก่อส้ราง ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]106
12 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]84
13 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.พ. 2566 ]80
14 แบบบัญชีที่ดินแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3)และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 31 ม.ค. 2566 ]72
15 มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ 2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]34
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา และประกาศเรียกประชุมสภา2564 [ 23 ส.ค. 2565 ]28
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร์ [ 11 พ.ค. 2565 ]140
18 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]30
19 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2564 ]24
20 ประกาศหลักเกณฑ์การติดตั้งป้าย [ 1 ธ.ค. 2564 ]28
 
หน้า 1|2|3|4