เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


#ออกให้บริการนอกสถานที่


ธ.ก.ส. สาขาเกษตรสมบูรณ์

#ออกให้บริการนอกสถานที่ ทุกวันพฤหัสบดี(ตามแผนออกให้บริการ)

📍ณ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27