เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 น.

สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชั้น 2

…..ท่าน ประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี ประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25