เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพ ความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนในพื้นที่


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

🔸กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวกาญจนา อินรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ต้อนรับนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 🔸ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพ ความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนในพื้นที่

2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04