เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ออกไปเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2563
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โทร 091-8283879

    เอกสารประกอบ

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ