เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 487 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อทั้ง 4 ศูนย์ [ 16 ก.ย. 2564 ]13
2 469 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 13 ก.ย. 2564 ]14
3 470 การมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานและพนักงานจ้างภายในกองการศึกษา [ 13 ก.ย. 2564 ]13
4 450 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 6 ก.ย. 2564 ]13
5 415 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน [ 25 ส.ค. 2564 ]13
6 416 แต่งตั้งคณะกรรมการกันกองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]12
7 417 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล (ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]14
8 418 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ครั้งที่ 2 )ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]13
9 418 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ครั้งที่ 2 )ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]12
10 420 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]13
11 421 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]13
12 434 แต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติงานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 [ 25 ส.ค. 2564 ]14
13 397 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเงิน-จ่ายเงิน อปพร. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อปฎิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 [ 13 ส.ค. 2564 ]13
14 387 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม [ 10 ส.ค. 2564 ]12
15 388 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี [ 10 ส.ค. 2564 ]12
16 389 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว [ 10 ส.ค. 2564 ]12
17 390 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]13
18 386 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับส่งเงิน [ 9 ส.ค. 2564 ]13
19 351 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน(กรณีอายุครบ 60 ปี) [ 2 ส.ค. 2564 ]12
20 344 แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน [ 29 ก.ค. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3