เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
คำสั่ง


420 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ 420 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ