เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ม.ค. 2564 ]15
22 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]12
23 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]14
24 รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณปี 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]15
25 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ม.ค. 2564 ]12
26 การแสดง งบฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณปี 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]14
27 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2564 ]9
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน นข 2237 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]13
29 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]13
30 ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565 )เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ม.ค. 2564 ]16
31 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]10
32 ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ม.ค. 2564 ]13
33 รายงานแสดงผลการดำเนินงานการรายไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]13
34 ให้พนักงานเทศบาลผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 18 ม.ค. 2564 ]14
35 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]11
36 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]13
37 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]11
38 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]12
39 โอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]8
40 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]12
 
|1หน้า 2|3