เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ