เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล


การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ