เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]22
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]16
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]21
5 รายงานสิติการรับเรื่องร้องเรียน ปรจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]73
6 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินการ การปฏิบัติหน้าทีี่ในด้านการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]71