เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 
คลองสวยน้ำใส
 
หน่วยบริการประชาชน
 
เพลงของขัวญจากก้อนดิน
 
ผู้ปิดทองหลังพระ
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย