เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

จดหมายข่าว


กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ