เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

จดหมายข่าว


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบล
ประกาศเทศบาลตำบล
แบบ ภดส.3 ปี65
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ