เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล


บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัย 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัย 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ