เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่1ที่มาของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่2 บัญชีโครงการ ครุภัณฑ์ วัสดุ
ประกาศ
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ