เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน


ยิกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและนำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ยิกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและนำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ