เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


#กีฬา_กีฬา_เป็นยาวิเศษ🎺🎷🥁 เวลา 09:30 น. นายเฉลิมศิป์ เทพจันทรา ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ต่อประธานในพิธี นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯอย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและผู้ปกครองเด็กเล็กให้เกียรติร่วมชม เชียร์ เด็กๆอย่างสนุกสนาน ซึ่งในการแข่งขันนี้มีกีฬา 5 ชนิด ดังนี้ 1.โยนลูกบอลลงตะกร้อ ทีมผสม นายกฯมอบรางวัล รางวัลที่ 1.หนองแต้ 2.หนองบัว 3.นาสีดา 4.บ้านเดื่อ 2.ยืนกระโดดไกล ทีมชาย หน.ฝ่ายอำนวยการ 1.หนองแต้ 2.หนองบัว 3.นาสีดา 4.บ้านเดื่อ ทีมหญิง หน.ฝ่ายอำนวยการ 1.นาสีดา 2.บ้านเดื่อ 3.หนองแต้ 4.หนองบัว 3.เตะฟุตบอลเข้าประตู ทีมชาย หน.ฝ่ายบริการการศึกษา 1.หนองบัว 2.หนองแต้/บ้านเดื่อ 3.นาสีดา ทีมหญิง หน.ฝ่ายบริการการศึกษา เสมอ__เท่ากันทุกทีม 4.ส่งลูกบอลลอดขา 5.วิ่งเปรี้ยวลูกบอล
2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04