เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


วันปิยมหาราช 2561


#วันปิยมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคตของ
*พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว*
__เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า

——-"สมเด็จพระปิยมหาราช"——
ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

___ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานสาวบ้านแต้ หน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25