เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


🌳....ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.....🌳 ณ บริเวณป่าชุมชน ภูกระแต ม.1 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่(นพค55) ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชน และสถานศึกษา บริเวณป่าชุมชน ภูกระแต บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25