เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


นายอำเภอเยี่ยมให้กำลังใจผู้ญาติเด็กนักเรียน


นายอำเภอเยี่ยมให้กำลังใจผู้ญาติเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผอ.โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สภ.บ้านเดื่อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ผู้นำชุมชน เยียมให้กำลังใจญาติเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ้านเดื่อ ที่เสียชีวิต

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25