เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ


นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ"
.............................................................
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25