เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "บ้านเดื่อเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  "บ้านเดื่อเกมส์" ครั้งที่ 17  ประจำปี 2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาล
โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ให้เกียรติเป็นประธาน  และคณะผู้เข้าร่วมประชุม  หาแนวทาง  ข้อตกลง เพื้อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25