เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


จัดเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค


กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ เพื่อให้เด็กๆ ครูผู้สอน ใช้สถานที่ที่มีสุขลักษณะที่ดีเหมาะแก่การเรียนรู้
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25