เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


พิธีมอบดอกไม้จันทน์ จิตอาสา


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์
โดยจิตอาสา ตำบลบ้านเดื่อร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 7999  ดอก  
และส่งมอบให้อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อดำเนินการต่อไป
 
 
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25