เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ้านเดื่อเกมส์ ครั้งที่ 15


🔸นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ประธานพิธีเปิด #การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ้านเดื่อเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 25667 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567 ณ สนามเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

▫️เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตำบลบ้านเดื่อได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25