เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 25667


🔸วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 25667

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ วางพานหุ้มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ในกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย“ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25