เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


วันเทศบาล2566


#วันเทศบาล2566

🔸นายกเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิด(No Gift Polecy)

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25