เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


วันเทศบาล2566


#วันเทศบาล2566

🔸นายกเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิด(No Gift Polecy)

2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04