เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เยี่ยมญาติผู้ป่วยโควิด19


2 กรกฎาคม 2564

…..คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

…..ออกเยี่ยมญาติผู้ป่วยโควิด19 ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเพื่อเป็นขวัญ​ กำลังใจในการต่อสู้โควิดไปด้วยกัน

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25