เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ศปก.ตำบลบ้านเดื่อ)


นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี

นายมาโนช หอมวงค์ ปลัดเทศบาล

……ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผอ.โรงเรียน อสม.

ในการประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ศปก.ตำบลบ้านเดื่อ)

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25