เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าโจดที่เขาขาด)


     กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าโจดที่เขาขาด)  นายประเทือง ธรรมโชติ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ต่อนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะร่วมกิจกรรมปลูกป่าดังนี้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร่สวนจังหวัด

โรงงานน้ำตาลมิตรผล สาขาเกษตรสมบูรณ์

ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรสมบูรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาเกษตรสมบูรณ์

พนักงานเทศบาล จิตอาสาและประชาชน

 

 

 

 

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25