เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


แสดง”มุทิตาจิต” ผู้เกษียณ


#ความประทับในใจองค์กร

……นายกเทศมนตรี แสดง”มุทิตาจิต” ผู้เกษียณ นายสมศักดิ์ ภูมิมี พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

……คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบล ร่วมสู่ขวัญพนักงานจ้างตามภารกิจ และมอบของขวัญเนื่องในวันเกษียณอายุ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25