เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน แนะนำ มอบนโยบาย ตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา 09:30-12:00 น.

ณ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

…….นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน แนะนำ มอบนโยบาย ตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

…….คณะตรวจเยี่ยม(หัวหน้าส่วนราชการ)

👉สาธารณสุขอำเภอ

👉พัฒนาการอำเภอ

👉เกษตรอำเภอ

👉ปศุสัตว์อำเภอ

👉ท้องถิ่นอำเภอ

👉พร้อมด้วย… คณะกองทุนประกันสุขภาพ

……..โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ

……..ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้เรียนเชิญนายอำเภอพร้อมคณะลงพื้นที่จริง รับทราบบริบทท้องถิ่น เพื่อผลักดันจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อย ให้ท้องถิ่นมีการบริหารตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25