เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564


—-ประชุมพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564—

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ณ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ชั้น 2

…..นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี

…..นายวินัย เดชมาลา รองนายกฯ 1

…..นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกฯ 2

…..นายสุน วรรณศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ

…..นายประสงค์ กงชัยภูมิ เลขานุการนายกฯ

………..คณะผู้บริหาร(คณะใหม่) กำหนดให้มีการประชุมพนักงานฯ เพื่อทำความรู้จัก มอบนโยบาย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25