เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา และลงทะเบียนแก่ผู้ประสงค์รับวัคซีนฯ


#คณะทำงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ออกปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา และลงทะเบียนแก่ผู้ประสงค์รับวัคซีนฯ

โดยการแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็นหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 21 หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความเร็วต่อการทำงาน

#ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ

2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04