เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


วันวิสาขบูชา


#วันวิสาขบูชา Ep:1 ทำบุญตักบาตร นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชน ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดโพธิ์ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2024-02-06
2023-10-25
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04