เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ


#โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
#เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
#ธนาคารออมสินสาขาเกษตรสมบูรณ์
#การไฟฟ้าเกษตรสมบูรณ์ 
พร้อมประชาชนบ้านเดื่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ศรี(วัดกิจกรรมระดับอำเภอ) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 🙏🏻
2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25