เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ