เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
 
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ