เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


รายงานสิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและระพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานสิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและระพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ