เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 22 พ.ค. 2560 ]
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐ [ 12 ก.พ. 2559 ]
3 รวมสอบราคา 5 โครงการ [ 15 ก.ย. 2558 ]
4 โครงการซ่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแต้-บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้(ช่วงที่๒) [ 8 ก.ค. 2558 ]
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 30 พ.ย. 542 ]
6 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 30 พ.ย. 542 ]