เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 8 ต.ค. 2560 ]41
2 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 22 พ.ค. 2560 ]60
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 22 พ.ค. 2560 ]50
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐ [ 12 ก.พ. 2559 ]45
5 รวมสอบราคา 5 โครงการ [ 15 ก.ย. 2558 ]47
6 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ ๔ [ 8 ก.ค. 2558 ]55
7 โครงการซ่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแต้-บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้(ช่วงที่๒) [ 8 ก.ค. 2558 ]70
8 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ ๔ [ 7 ก.ค. 2558 ]44
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ [ 11 มิ.ย. 2558 ]47
10 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒ [ 11 มิ.ย. 2558 ]47
11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 โครงการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]88
12 สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ [ 27 เม.ย. 2558 ]47
13 สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 27 เม.ย. 2558 ]45
14 สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ [ 27 เม.ย. 2558 ]45
15 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑ [ 16 เม.ย. 2558 ]46
16 สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑ [ 16 เม.ย. 2558 ]47
17 สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 16 มี.ค. 2558 ]52
18 ยกเลิกสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านห้วยโป่ง-บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยโป่ง [ 18 พ.ย. 2557 ]38
19 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 พ.ย. 2557 ]49
20 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลบ้านเดื่อ [ 18 พ.ย. 2557 ]43
 
หน้า 1|2|3