เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 29 พ.ค. 2563 ]58
2 ยิกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและนำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 29 พ.ค. 2563 ]49
3 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ต.ค. 2560 ]48
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 9 ต.ค. 2560 ]55
5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 12 พ.ย. 2559 ]47
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2559 ]51